- 2004 i 2007 - III miejsce w XIV i XVI Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2008 - NAGRODA SPECJALNA za współczesną aranżację pieśni ludowej w Wojewódzkim Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej "Wiatraki 2008" w Strzelcach Opolskich,

- 2008 - I miejsce w XVII Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2009 - III nagroda w kategorii zespoły małe - folklorystyczne (śpiewacze) w XVI Opolskim Święcie Pieśni Ludowej w Gogolinie,

- 2009 - GRAND PRIX w XVIII Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2011 - WYRÓŻNIENIE w XVI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2011 - II NAGRODA w XX Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2012 - I NAGRODA w XI Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej "Wiatraki 2012",

- 2012 - II NAGRODA w XVII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2012 - I NAGRODA w XXI Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2013 - II NAGRODA w XX Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. Profesora Adolfa Dygacza "Śląskie Śpiewanie",

- 2013 - WYRÓŻNIENIE dla Zespołu "Kupskie Echo" w V Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym - Zagłębie i sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej.

- 2013 - II NAGRODA w XVIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2013 - II NAGRODA w XXII Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2014 - WYRÓŻNIENIE w VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Hej! Kolęda, Kolęda" w Komprachcicach,

- 2014 - III NAGRODA w XIV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Brzeskie Kolędowanie" w Brzegu,

- 2014 - I NAGRODA w XXI Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie" w Łubnianach,

- 2014 - I NAGRODA w XII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej "Wiatraki 2014",

- 2014 - II NAGRODA w XXIII Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2015 - II NAGRODA w XV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Brzeskie Kolędowanie" w Brzegu,

- 2015 - I NAGRODA w XXII Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie" w Łubnianach,

- 2015 - I NAGRODA w XXIV Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2016 - III NAGRODA w XVI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie” w Brzegu,

- 2016 - I NAGRODA w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej WIATRAKI 2016, Kosorowice,

- 2016 - LAUREAT w XXI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2016 - II NAGRODA w XXV Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2017 - LAUREAT w XXII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2017 - SREBRNE PASMO w XXVI Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2018 - LAUREAT w XXIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" w Olszance,

- 2018 - WYRÓŻNIENIE w w IX Stobrawskim Festiwalu Piosenki Turystycznej, Świerczów,

- 2018 - ZŁOTE PASMO w XXVII Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2019 - II NAGRODA w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim (kategoria a capella),

- 2019 - LAUREAT w XXIV Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" w Olszance,

- 2019 - SREBRNE PASMO w XXVIII Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2020 - LAUREAT, Nagroda Bukowego Liścia - 28. Festiwal Grup Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" Szprotawa 2020,

- 2021 - LAUREAT - 29. Festiwal Grup Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" Szprotawa 2021,

- 2021 - LAUREAT w XXV Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" w Olszance,

- 2021 - ZŁOTE PASMO w XXIX Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2022 - LAUREAT w XXVI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" w Olszance,

- 2022 - ZŁOTE PASMO i NAGRODA SPECJALNA TSKN w XXX Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2023 - GRAND PRIX w XXVII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" w Olszance,

- 2023 - ZŁOTE PASMO w XXXI Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2023 - GRAND PRIX w XXIX Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach.