KUPSKIE ECHO

You are here: Home

Zespó? ma swym koncie wiele nagród w konkursach regionalnych, wojewódzkich i mi?dzynarodowych. Najwa?niejsze z nich to:


- 2004 i 2007 - III miejsce w XIV i XVI Festiwalu Chórów i Zespo?ów Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2008 - NAGRODA SPECJALNA za wspó?czesn? aran?acj? pie?ni ludowej w Wojewódzkim Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej "Wiatraki 2008" w Strzelcach Opolskich,

- 2008 - I miejsce w XVII Festiwalu Chórów i Zespo?ów Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2009 - III nagroda w kategorii zespo?y ma?e - folklorystyczne (?piewacze) w XVI Opolskim ?wi?cie Pie?ni Ludowej w Gogolinie,

- 2009 - GRAND PRIX  w XVIII Festiwalu Chórów i Zespo?ów Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2011 - WYRÓ?NIENIE w XVI Wojewódzkim Festiwalu Pie?ni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2011 - II NAGRODA w XX Festiwalu Chórów i Zespo?ów Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2012 - I NAGRODA w XI Przegl?dzie Amatorskiej Twórczo?ci Artystycznej "Wiatraki 2012",

- 2012 - II NAGRODA w XVII Wojewódzkim Festiwalu Pie?ni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2012 - I NAGRODA w XXI Festiwalu Chórów i Zespo?ów Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2013 - II NAGRODA w XX Regionalnym Przegl?dzie Pie?ni im. Profesora Adolfa Dygacza "?l?skie ?piewanie",

- 2013 - WYRÓ?NIENIE dla Zespo?u "Kupskie Echo" w V Mi?dzykulturowym Przegl?dzie Folklorystycznym - Zag??bie i s?siedzi w D?browie Górniczej.

- 2013 - II NAGRODA w XVIII Wojewódzkim Festiwalu Pie?ni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2013 - II NAGRODA w XXII Festiwalu Chórów i Zespo?ów Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2014 - WYRÓ?NIENIE w VI Ogólnopolskim Festiwalu Kol?d i Pastora?ek "Hej! Kol?da, Kol?da" w Komprachcicach,

- 2014 - III NAGRODA w XIV Przegl?dzie Kol?d i Pastora?ek "Brzeskie Kol?dowanie" w Brzegu,

- 2014 - I NAGRODA w XXI Regionalnym Przegl?dzie Pie?ni im. Prof. Adolfa Dygacza „?l?skie ?piewanie" w ?ubnianach,

- 2014 - I NAGRODA w XII Przegl?dzie Amatorskiej Twórczo?ci Artystycznej "Wiatraki 2014",

- 2014 - II NAGRODA w XXIII Festiwalu Chórów i Zespo?ów ?piewaczych Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2015 - II NAGRODA w XV Przegl?dzie Kol?d i Pastora?ek "Brzeskie Kol?dowanie" w Brzegu,

- 2015 - I NAGRODA w XXII Regionalnym Przegl?dzie Pie?ni im. Prof. Adolfa Dygacza „?l?skie ?piewanie" w ?ubnianach,

- 2015 - I NAGRODA w XXIV Festiwalu Chórów i Zespo?ów ?piewaczych Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2016 - III NAGRODA w XVI Przegl?dzie Kol?d i Pastora?ek „Brzeskie Kol?dowanie” w Brzegu,

- 2016 - I NAGRODA w XIII Wojewódzkim Przegl?dzie Amatorskiej Twórczo?ci Artystycznej WIATRAKI 2016, Kosorowice,

- 2016 - LAUREAT w XXI Wojewódzkim Festiwalu Pie?ni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2016 - II NAGRODA w XXV Festiwalu Chórów i Zespo?ów ?piewaczych Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2017 - LAUREAT w XXII Wojewódzkim Festiwalu Pie?ni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2017 - SREBRNE PASMO w XXVI Festiwalu Chórów i Zespo?ów ?piewaczych Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2018 - LAUREAT w XXIII Wojewódzkim Festiwalu Pie?ni Patriotycznej "Tobie Polsko" w Olszance,

- 2018 - WYRÓ?NIENIE w w IX Stobrawskim Festiwalu Piosenki Turystycznej, ?wierczów,

- 2018 - Z?OTE PASMO w XXVII Festiwalu Chórów i Zespo?ów ?piewaczych Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2019 - II NAGRODA w XXIII Mi?dzynarodowym Festiwalu Wspó?czesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim (kategoria a capella),

- 2019 - LAUREAT w XXIV Wojewódzkim Festiwalu Pie?ni Patriotycznej "Tobie Polsko" w Olszance,

- 2019 - SREBRNE PASMO w XXVIII Festiwalu Chórów i Zespo?ów ?piewaczych Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach,

- 2020 - LAUREAT, Nagroda Bukowego Li?cia - 28. Festiwal Grup ?piewaczych "Ziemia i Pie??" Szprotawa 2020,

- 2021 - LAUREAT - 29. Festiwal Grup ?piewaczych "Ziemia i Pie??" Szprotawa 2021,

- 2021 - LAUREAT w XXV Wojewódzkim Festiwalu Pie?ni Patriotycznej "Tobie Polsko" w Olszance 2021,

- 2021 - Z?OTE PASMO w XXIX Festiwalu Chórów i Zespo?ów ?piewaczych Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach 2021.

powrĂłt do gĂłry ^

Copyright © Zespół Kupskie Echo z Kup, opolskie 2022

Template by Joomla Templates