KUPSKIE ECHO

You are here: Home historia dzia?alno?ci

O naszym zespole

Historia Kupskiego Echa

Zespó? Kupskie Echo powsta? w 1995 roku. Na pocz?tku grupa wyst?powa?a pod nazw? "Weso?e Mamulki".

Kierownikiem artystycznym Agnieszka ?lusarczyk – dyrygent i manager kultury oraz wspó?pracuj?cy Przemys?aw ?lusarczyk – dyrygent, kompozytor, manager kultury. Dzia?alno?? zespo?u jest finansowana przez Gminny O?rodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

Kupskie Echo wyst?puje przede wszystkim w swojej rodzinnej miejscowo?ci podczas wielu imprez i uroczysto?ci ko?cielnych. Zespó? koncertuje na terenie województwa opolskiego i poza jego granicami. Wyst?powa? na Ukrainie i w Niemczech.

 

Kupskie Echo z Kup

powrĆ³t do gĆ³ry ^

Copyright © ZespĆ³Å‚ Kupskie Echo z Kup, opolskie 2022

Template by Joomla Templates