KUPSKIE ECHO

You are here: Home Z?ote Pasmo XXIX FChiZMN Walce 2021

Zespó? "Kupskie Echo" prowadzony przez Agnieszk? ?lusarczyk zdoby? Z?OTE PASMO w XXIX Festiwalu Chórów i Zespo?ów Mniejszo?ci Niemieckiej w Walcach. Przes?uchania odby?y si? 21 listopada 2021 roku w GOK-u w Walcach. Uczestniczy?o w nich 14 zespo?ów z województwa opolskiego i ?l?skiego. Zespó? dzia?a w strukturze GOK w Dobrzeniu Wielkim.

powrĆ³t do gĆ³ry ^

Copyright © ZespĆ³Å‚ Kupskie Echo z Kup, opolskie 2022

Template by Joomla Templates