KUPSKIE ECHO

You are here: Home 2CD (2017) "Powiat Opolski ..."

CDx2 (2017) - Powiat Opolski Biesiadnie, Powiat Opolski Koncertuje

Ju? s? ... Dwa kr??ki CD - "Powiat Opolski Biesiadnie" i "Powiat Opolski kol?duje". Dzisiaj, 15.12.2017 o 9.30 nast?pi?a oficjalna prezentacja dokonana przez p. Henryka Lakw? - Starost? Opolskiego dwóch kr??ków, na których znalaz?y si? nagrania zespo?u. Nagra? dokonano na pocz?tku lipca. Wydawc? jest Starostwo Powiatu Opolskiego, realizatorem nagra? i producentem Zbigniew Lema?ski Leman Production. P?yty zawieraj? po 12 nagra?. Kupskie Echo wykonuje: "Zasiali górale owies" i "Bóg si? rodzi". Wydawnictwo ma charakter promocyjny.

Kupskie Echo z Kup

 

Kupskie Echo z Kup

 

powrĆ³t do gĆ³ry ^

Copyright © ZespĆ³Å‚ Kupskie Echo z Kup, opolskie 2022

Template by Joomla Templates