KUPSKIE ECHO

You are here: Home CD (2018) "Dla Ciebie Matko ..."

CD (2018) - Dla Ciebie Matko ?piewamy

Kolejny kr??ek CD na którym pojawia si? zespó? to "Dla Ciebie Matko ?piewamy" - kr??ek na którym znalaz?y si? pie?ni maryjne. Do projektu zaproszono 11 zespo?ów oraz samorz?dowców. Zespó? Kupskie Echo nagra?y pie?? "Po górach dolinach". Wydawc? jest Starostwo Opolskie. P?yta ma charakter promocyjny. P?yta ukaza?a si? z okazji 100-lecia niepodleg?o?ci Polski, a tak?e 20-lecia powo?ania powiatu. To trzecia edycja promuj?ca zespo?y dzia?aj?ce w powiecie opolskim. Wcze?niej starostwo wyda?o: "Powiat Opolski Biesiadnie" oraz "Powiat Opolski Kol?duje".

CD Dla Ciebie Matko ?piewamy

>> Nagrania zespo?u z p?yty mo?na pos?ucha? na SOUNDCLOUD

powrĆ³t do gĆ³ry ^

Copyright © ZespĆ³Å‚ Kupskie Echo z Kup, opolskie 2022

Template by Joomla Templates